Welcome

Jan Willem Duyvendak is Distinguished Research Professor of Sociology at the University of Amsterdam (UvA). He received his master’s degrees in both sociology and philosophy at the University of Groningen. His main fields of research currently are belonging, urban sociology, 'feeling at home' and nativism. In 2013-2014, Duyvendak was Distinguished Fellow at the Advanced Research Collaborative at the Graduate Center of the City University of New York. In Spring 2016 he was Research Fellow at the Paris Institute for Advanced Studies. From July 2017 - July 2019 he was Executive Committee Chair at Council for European Studies. Since 2018 he is director of the Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences at the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (NIAS-KNAW). In 2021 he was elected member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and in 2022 of the American Academy of Arts and Sciences. His latest books are Thuis. Het drama van de sentimentele samenleving (2017), Macht der gewoonten. Populisme in de polder (2022) and The Return of the Native. Can Liberalism Safeguard Us Against Nativism? (Oxford University Press (2022).

Buitenlandse gebeurtenissen worden in Nederland vaak een binnenlands probleem

Met Thijs van Dooremalen op StukRoodVlees

In een mondialiserende wereld hebben gebeurtenissen potentieel niet alleen impact in het land waar ze plaatsvinden, maar ook ver daarbuiten. De oorlog tussen Israël en Hamas is hiervan een uitgesproken voorbeeld. Die leidt tot talloze debatten, die niet alleen betrekking hebben op de situatie ‘daar’, maar ook op die ‘hier’, zoals over oprukkend antisemitisme.

Dit fenomeen wordt ‘domesticatie’ genoemd. In een recent gepubliceerd artikel vragen wij ons af in hoeverre hierin patronen zichtbaar zijn: verschilt de mate van domesticatie van buitenlandse gebeurtenissen tussen landen? Hiervoor hebben we Franse en Nederlandse media onder de loep genomen. We wilden weten in hoeverre kranten in beide landen vier uiteenlopende gebeurtenissen die zich in de 21e eeuw hebben voorgedaan domesticeerden: 9/11, de tsunami in Zuidoost-Azië uit 2004, de Arabische Lente en de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president.
Lees verder

‘Milders’ en de normalisering van nativisme

Van het (zelf)beeld van Nederland als een progressief en tolerant land is weinig over nu radicaal- rechtse partijen de grootste zijn geworden bij zowel de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 als de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. ‘Nederlanders weer op 1’ en ‘Eindelijk weer aandacht voor echte Nederlanders’.

Met deze slogans heeft Wilders op 22 november een onverwacht grote zege behaald en hiermee het nativisme verder genormaliseerd. Niet alleen door het resultaat’, maar ook in de aanloop naar en in de nasleep van de verkiezingen werd het nativisme genormaliseerd. Wat is nativisme precies en hoe vindt deze normalisering onder radicaal-rechts plaats? Lees meer

Geert Wilders kán zich niet matigen

“Nativisten in de regering splijten een toch al verdeelde samenleving verder. Want het normaal worden van het onderscheid maken tussen ‘echte’ en ‘niet echte’ Nederlanders heeft niet alleen politieke gevolgen. Uit internationaal onderzoek weten we dat stemmers op nativistische partijen zich gesterkt voelen in het uitdragen van hun boodschap. Met andere woorden: alledaagse onverdraagzaamheid en discriminatie zullen toenemen.” Opiniestuk met Josip Kesic in NRC