‘Thuis. Het drama van de sentimentele samenleving’


23 oktober 2017. Nieuw boek verschenen bij Amsterdam University Press.

‘In Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving gaat Jan Willem Duyvendak in op verschillende aspecten van ons thuisgevoel. Hij betoogt dat veel van onze conflicten, frustraties én het populistische ressentiment voortkomen uit de gedachte dat we een recht hebben op thuisgevoel. Door de politisering en de grenzeloze populariteit van thuis’ raken we echter alleen maar verder van huis.

Thuis is in de mode. We zien het in de media, waar Ikea-reclames en romantische speelfilms ons eraan herinneren dat er geen plek is zoals thuis, we lezen het in de pamfletten van politieke partijen, die stellen dat ‘iedereen zich thuis moet voelen in Nederland’, en we zien het om ons heen: iedereen probeert zich een thuis te maken, in huis, in de wijk, in de stad en in de natie. En de politiek steunt burgers daar nadrukkelijk bij. Burgers moeten integreren, elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen en identificeren met buurt, stad en land. Thuisvoelen is niet vrijblijvend, thuisvoelen is noodzakelijk en moet.’  Lees meer op de site van de uitgever.

In de media

‘Dit land is nog nooit zo klef geweest’
Nederlands Dagblad, 29 december 2017
Politici doen het ons graag geloven, maar Nederland wordt echt niet bedreigd door nieuwkomers. De eenstemmigheid in ons land is juist enorm groot. ‘Er is vooral onenig- heid over de vraag of de laatste paar procent van de bevolking die afwijkt van de norm, een bedreiging vormt’, constateert socioloog Jan Willem Duyvendak.

Je thuis voelen in de samenleving? Dat is veel te ambitieus’
Interview in Studium Generale Magazine #11 in de serie ‘Tegen de stroom in’.

Ook in de zorg is ‘thuis’ een magische belofte geworden
Sociale Vraagstukken, 13 december 2017
“Onder de noemer Is nabij beter? organiseert de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) vandaag een actualiteitencollege over de decentralisaties in de zorg. ‘De overheid heeft besloten dat ‘oost west, thuis best’ is’, constateert hoogleraar sociologie en NSV-voorzitter Jan Willem Duyvendak in zijn bijdrage. Maar achter die ogenschijnlijke huiselijkheid gaat juist verstatelijking schuil.”

Nederland is niet meer tolerant.
Folia, 23 november 2017
‘Er is geen reden tot paniek, en toch is er paniek.’ Vanuit die gedachte doet hoogleraar Jan Willem Duyvendak al tien jaar onderzoek naar je thuis voelen. In die tien jaar is dat een steeds groter thema geworden in de politiek: ‘Wij zijn een van de meest eensgezinde landen van Europa, en toch voelt het voor veel mensen alsof Nederland uit elkaar valt.’

Zolang henk en Ingrid zich maar thuis voelen. 
NRC Handelsblad, 17 november 2017
“Daar stond-ie dan: de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer. Veel parlementariërs deelden op Facebook en Twitter een foto van de vlag. Slechts een enkeling schamperde dat de driekleur niet echt fier wapperde of merkte op dat de sokkel niet overmatig veel nationale trots uitstraalde.
Want daar zou het om moeten gaan: de trotse vlag symboliseert immers de eenheid van het land en past daarom perfect in de Tweede Kamer, waar alle burgers zich vertegenwoordigd weten. Nu ja, alle? Daags daarvoor had Geert Wilders (PVV) nog gesteld dat in de Tweede Kamer, „het nationale huis”, het niet-passend is als ministers naast de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit hadden. Hij voelt zich niet thuis als kabinetsleden ook een Zweeds, Marokkaans of Turks paspoort hebben. En zo splijt het symbool van nationale eenheid in plaats van dat het verbindt: voor populisten wappert de vlag alleen voor „echte Nederlanders”. ”

Thuis is niet meer wat het is geweest.
Sociale Vraagstukken, 31 oktober 2017
‘Politici als Thierry Baudet beweren dat Nederland een ‘ziekelijke afkeer’ koestert tegen eigen gewoonten en gebruiken. In zijn nieuwe boek Thuis – Het drama van de sentimentele samenlevingbetoogt hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak juist het tegendeel: Nederland is geobsedeerd geraakt door de eigen natie.’

Je thuis voelen is een obsessie geworden
Trouw, 23 oktober 2017
Interview in dagblad Trouw naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving.’