Beleid zorg en welzijn: mammoettanker op drift

Mensen moeten niet meer worden gedwongen tot zelfredzaamheid en zelfregie, zegt hoogleraar Jan Willem Duyvendak in een rede voor Hogeschool Leiden. ‘Het is tijd voor herwaardering van collectieve voorzieningen. De zwaksten moeten worden gesteund door zelfbewuste, goedopgeleide sociaal professionals.’ Te lezen op Sociale Vraagstukken