Decentralisaties bedreigen democratie, professionaliteit en solidariteit

De decentralisaties leiden tot tekort aan democratie, professionaliteit en solidariteit. Dat betogen de auteurs van het boek ‘De verhuizing van de verzorgingsstaat’, op basis van een vierjarig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek, naar de overheveling van zorgtaken van het rijk naar gemeenten. Het boek wordt vanmiddag gepresenteerd op het symposium  verschijnt op donderdag 13 september als jaarboek van het ‘Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken’, vijf jaar nadat koning Willem-Alexander in de troonrede stelde dat de ‘klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving.’

Artikel op Sociale Vraagstukken n.a.v. verschijnen De verhuizing van de verzorgingsstaat van Femmianne Bredewold e.a. dat op 13 september is verschenen bij Uitgeverij Van Gennep.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *