Dutch academic book chapters

Explore and download publications also on ResearchGate  RG

 

2015

 

2013

 

2012

 

2011

 • Duyvendak, J. W. (2011). Instituties. Traditionele vormen van denken, voelen, en doen. In: Schnabel et al. (eds.) Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen. De gammacanon. Amsterdam: Meulenhoff, pp. 190-193
 • Duyvendak, J. W. (2011). Postmoderne populisten? Over ongelijkheid en politieke cultuur. In: C. Brinkgeve, M. van den Haak, B. van Heerikhuizen, J. Heilbron & G. Kuipers (eds.) Cultuur en ongelijkheid. Diemen: AMB, pp. 101-109

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 • Hekma, G. , S. Keuzenkamp, D. Bos & J. W. Duyvendak (2006). Samenvatting en slotbeschouwing. In: S. Keuzenkamp et al. (eds. ) Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: SCP, pp. 221-245
 • Duyvendak, J. W. , D. Bos, G. Hekma, L. Mans & F. Tabarki (2006). Van homo- en lesbozijde bekeken, het algemene beeld. In: S. Keuzenkamp et al. , (eds. ) Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland.. Den Haag: SCP, pp. 80-110
 • Keuzenkamp, S. , F. Bakker, J. W. Duyvendak & G. Hekma (2006). Zorg over acceptatie van homoseksualiteit. In: S. Keuzenkamp et al. (eds. ) Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: SCP, pp. 13-19
 • Duyvendak, J. W. & M. Stavenuiter (2006). ‘Genoeg gepraat’? Woorden en daden in het arbeid- en zorgdebat. In: E. Tonkens, J. Uitermark and M. Ham (eds. ) Handboek moraliseren. Burgerschap en ongedeelde moraal. Amsterdam: Van Gennep, pp. 81-94
 • Duyvendak, J. W. (2006). Liever de wijk dan de wetenschap. Enkele observaties over beleid, wetenschap, maakbaarheid en constructivisme. In: C. J. M. Schuyt, J. W. Duyvendak and T. Roes (eds.) Werken op de grens van wetenschap en beleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, pp.27-38
 • Duyvendak, J. W. (2006). Be gay, ofwel een lichte verplichting tot vrolijkheid – Enkele observaties over het actierepertoire van de homobeweging. In: M. van der Klein and S. Wieringa (eds.) Alles kon Anders: Protestrepertoires in Nederland 1965-2005. Amsterdam: Aksant, pp. 145-158
 • Duyvendak, J. W. (2006). De toekomst van beleidsonderzoek: enkele gedachten over bruikbaarheid, tenschappelijkheid, onafhankelijkheid, normativiteit en feitelijkheid. In: G. Engbersen and I. de Haan (eds.) Balans en toekomst van de sociologie. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 277-283
 • Duyvendak, J. W. & J. Uitermark (2006). De bestuurbare buurt – niet bij menging alleen. In: R. Gowricharn (eds.) Falende Instituties: Negen heikele kwesties in de multiculturele samenleving. Utrecht: De Graaff, pp. 45-66

 

2005

 

2004

 • Duyvendak, J. W. , E. Baillergeau & M. Spierts (2004). Histoire et perspectives d’avenir de l’animation sociale aux Pays Bas. In : J. C. Gillet (ed. ) L’ animation professionnelle et volontaire dans 20 pays. Paris: L’Harmattan, pp. 161-178.
 • Duyvendak, J. W. & M. Hurenkamp (2004). Kiezen voor de kudde. In: J. W. Duyvendak and M. Hurenkamp (eds. ) Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. Amsterdam: Van Gennep, 2004, pp. 213-222
 • Duyvendak, J. W. & M. Hurenkamp (2004). Inleiding: Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. In: J. W. Duyvendak and M. Hurenkamp (eds. ) Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. Amsterdam: Van Gennep, 2004, pp. 9-17
 • Boer, N. de & J. W. Duyvendak (2004). Welzijn. In: H. Dijstelbloem, P. L. Meurs and E. K. Schrijvers (eds. ) Maatschappelijke dienstverlening. Een onderzoek naar vijf sectoren. Amsterdam: Amsterdan University Press, pp. 17-64

 

2003

 • Duyvendak, J.W. (2003). De slinger van Cohen: van terugtreden naar optreden. Het veranderende denken over maakbaarheid en overheid. In: PON-jaarboek 2003, De nieuwe maakbaarheid. Tussen opwinding en realiteit. Tilburg, PON, pp. 20-56

 

2002

 • Duyvendak, J. W. (2002). Paars en de herontdekking van sociale kwesties. In: I. de Haan and J. W. Duyvendak (eds. ) In het hart van de verzorgingstaat. De geschiedenis van het ministerie van VWS en zijn voorlopers. Zutphen: Walburg Pers, pp. 265-276
 • Duyvendak, J. W. (2002). Het einde van de goede bedoelingen. In: I. de Haan and J. W. Duyvendak (eds. ) In het hart van de verzorgingstaat. De geschiedenis van het ministerie van VWS en zijn voorlopers. Zutphen: Walburg Pers, pp. 177-187
 • Duyvendak, J. W. (2002). Wilde wijken. Over natuurlijke omgevingen en het gedogen van gekte. In: G. van Oenen, (ed.) Ongeregelde orde: gedogen en omgang met wilde praktijken. Jaarboek Beleid en Maatschappij. Amsterdam: Boom, pp. 99-115
 • Duyvendak, J.W. & N. Boonstra (2002). Integratie in de openbare ruimte. In: Oosterling, H. Interakta. Grootstedelijke reflecties over kunst en openbare ruimte. Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam

 

2001

 • Duyvendak, J. W. & L. Veldboer (2001). De toekomst van de multiculturele samenleving. In: J. W. Duyvendak and L. Veldboer (eds. ) Meeting Point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom, pp. 181-202
 • Duyvendak, J. W. & E. Baillergeau (2001). Tussen aanpassing en ontplooiing: sociale integratie en de jeugd van toen en tegenwoordigng en ontplooiing. In: J. W. Duyvendak and L. Veldboer (eds.) Meeting Point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom, pp.122-138
 • Duyvendak, J. W. & L. Veldboer (2001). Integratie en de multiculturele samenleving: over mengen, spreiden en ontmoeten. In: J. W. Duyvendak and L. Veldboer (eds. ) Meeting Point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom, pp. 9-28
 • Duyvendak, J. W. (2001). De maakbare migrant. In: J. E. Overdijk-Francis and H. Smeets (eds. ) Bij nader inzien, het integratiebeleid op afstand bekeken. Houten: BohnStafleu Van Loghum, pp. 51-62
 • Duyvendak, J. W. (2001). De Nederlandse multiculturele samenleving, drie scenario’s. In: P. Rademaker (ed. ) Met het oog op 2010. De toekomst van het sociale domein. Amsterdam: Uitgeverij De Balie, pp. 27-34
 • Duyvendak, J.W. (2001). Je plaats kennen, enkele kanttekeningen bij Sociaal Investeren. In: Sociaal Investeren: een tussenbalans, de oogst van 6 sessies in het uitwisselingsprogramma Sociaal Investeren. Rotterdam: SONOR

 

2000

 • Veldboer, L. & J. W. Duyvendak (2000). De woningmarkt en de politiek van gelijke kansen: segregatie als probleem en differentiatie als gerechtvaardigde oplossing? In: R. Holtmaat (ed.) De toekomst van gelijkheid: de juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijkebehandelingsnorm. Utrecht: Commissie Gelijke Behandeling/Uitgeverij Kluwer.
 • Duyvendak, J. W. & C. J. M. Schuyt (2000). De wijkaanpak en de problemen in het grotestedenbeleid. In: F. Hendriks and P. Tops (eds.) Stad in Spagaat: Institutionele innovatie in het stadsbestuur. Assen: Van Gorcum
 • Duyvendak, J. W. (2000). Opbouwwerk 2000: Beeld en perspectief. In: H. Broekman, M. C. Dozy, J. W. Duyvendak and T. van der Pennen (eds.) Opbouwwerk 2000: beeld en perspectief. Den Haag: LCO, pp. 167-182

 

1999 – 1991

 • Duyvendak, J. W. (1999). Wijsgerig perspectief op de Ware Zelf. Een speurtocht naar de wisselende betekenis van vervreemding in de naoorlogse Nederlandse filosofie. In: R. van Raak, H. Krop, W. van Bunge and H. Blom (eds. ) Wijsbegeerte in de twintigste eeuw. Best: Uitgeverij Damon, pp. 78-86
 • Duyvendak, J. W. (1998). De terugtredende overheid en de verspreiding van de politiek. In: P. Quarles van Ufford, F. Thomése and B. Verbeek (eds. ) De ideologie van de markt. De koopman tussen staat en burger. Bussum: Coutinho, pp. 149-158
 • Duyvendak, J. W. & I. de Haan (1998). Het verleden en de toekomst van de ‘brede politicologie’ in Amsterdam. In: A. Gevers (ed. ) Uit de zevende. Vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Spinhuis, pp. 157-171
 • Duyvendak, J. W. (1997). De maakbaarheid van de multiculturele samenleving. In: M. Hajer and F. Halsema (eds. ) Land in zicht. Een cultuurpolitieke visie op de ruimtelijke inrichting. Amsterdam: Bert Bakker, pp. 109-124
 • Duyvendak, J. W. (1996). Publieke filosofen in Groningen en de rest van Nederland 1975-1995. In: H. Krop, J. Ruler and A. van der Jagt (eds.) Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot
  1996, pp. 311-319
 • Duyvendak, J. W. (1996). Een dubbelzinnige dood. Michel Foucault en het filosofisch leven. In: M. Karskens and J. Keulartz (eds. ) Foucault herdenken. Over werk en werking van Michel Foucault. Nijmegen: Damon, pp. 21-30
 • Duyvendak, J. W. , A. Krouwel, A. van Kuppeveld, J. Franssen & B. Steenhorst (1994). Beweging en subcultuur in vijf West-Europese landen. In: J. W. Duyvendak (ed.) De verzuiling van de homobeweging. Amsterdam: SUA, 1994, pp. 40-87
 • Duyvendak, J. W. (1994). Fear of a queer planet? In: J. W. Duyvendak (ed.) De verzuiling van de homobeweging. Amsterdam: SUA, pp. 11-24
 • Duyvendak, J. W. (1994). Begrip voor een beweging. In: J. W. Duyvendak (ed.) De verzuiling van de homobeweging. Amsterdam: SUA, 1994, pp. 27-39
 • Haan, I de. & J. W. Duyvendak (1993). Democratie, referendum en volksinitiatief. In: P. van Praag (ed.) Een stem verder, het referendum in de lokale politiek. Amsterdam: Spinhuis, pp. 25-40
 • Duyvendak, J. W. (1992). Protest in een pacificatiedemocratie. Nieuwe sociale bewegingen en het Nederlandse politieke systeem. In: J. W. Duyvendak, H. A. van der Heijden, R. Koopmans, and L. Wijmans (eds. ) Tussen verbeelding en macht. 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland. Amsterdam: SUA, pp. 39-58
 • Duyvendak, J. W. (1991). De uitdaging van de homoseksuele subcultuur. De marges van de normaliteit en de normen van de marginaliteit. In: I. C. Meijer and J. W. Duyvendak (eds. ) Over normaal gesproken, pp. 124-134

‘Dit land is nog nooit zo klef geweest’

‘Dit land is nog nooit zo klef geweest’, Nederlands Dagblad,  29 december 2017

‘Je thuis voelen in de samenleving is veel te ambitieus’

Interview in Studium Generale Magazine #11 in de serie ‘Tegen de stroom in’. Hier online…

Ook in de zorg is ‘thuis’ een magische belofte geworden

  “Onder de noemer Is nabij beter? organiseert de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) vandaag een…

‘Nederland is helemaal niet meer tolerant’

Interview in Folia. ‘Er is geen reden tot paniek, en toch is er paniek.’ Vanuit…

Zolang Henk en Ingrid zich maar thuis voelen.

Vandaag in NRC Handelsblad. “Daar stond-ie dan: de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer. Veel…

Dadels en genderneutraliteit

Bij de recente discussies over genderneutrale kleding bij de HEMA moet ik vaak terugdenken aan…

Thuis is niet meer wat het is geweest

‘Politici als Thierry Baudet beweren dat Nederland een ‘ziekelijke afkeer’ koestert tegen eigen gewoonten en…

‘Je thuis voelen is een obsessie geworden’

  Interview in dagblad Trouw naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Thuis. Het…

Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving

Nieuw boek verschenen bij Amsterdam University Press. ‘In Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving…