Dutch academic book chapters

Explore and download publications also on ResearchGate

2018

 • Schrijver, E., J.W. Duyvendak & C. Bröer (2018) Woede in meervoud. Boze burgers aan het woord. In: Het hart op de tong. Emoties in de politiek. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 25-38
 • Duyvendak, J.W. & E.H. Tonkens (2018) Professionaliteit, democratie en solidariteit onder druk. Conclusie: de beloften van nabijheid nader beschouwd. In: F. Bredewold, J.W. Duyvendak, T. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (2018). De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt. Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Amsterdam: Van Gennep, pp 231-251
 • Duyvendak, J.W., L. Verplanke & Yoren Lausberg (2018) Hoe huiselijk is de keukentafel? De ambivalenties van een informele setting. In: F. Bredewold, J.W. Duyvendak, T. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (2018). De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt. Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Amsterdam: Van Gennep, pp 49-71
 • Duyvendak, J.W. & E.H. Tonkens (2018) Inleiding. De beloften van nabijheid en de verhuiselijking van de zorg. In: F. Bredewold, J.W. Duyvendak, T. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (2018). De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt. Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Amsterdam: Van Gennep, pp 7-27

2015

2013

 • Bos, D., F. Wekker, J.W. Duyvendak (2013) Thuis best. Over het Nederlandse ideaal van zorg met behoud van zelfstandigheid. In: T. Kampen, I. Verhoeven & L. Verplanke (red.) De affectieve burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: Van Gennep
 • Tonkens, E., & J.W. Duyvendak (2013) Conclusie: een hardhandige affectieve revolutie. In T. Kampen, I. Verhoeven, & L. Verplanke (red.) De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (pp. 233-248). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; Vol. 2013). Amsterdam: Van Gennep.
 • Velthuis, O., J.W. Duyvendak & K. Gërxhani (2013). Inleiding: sociale kaart van Nederland. In J.W. Duyvendak, C. Bouw, K. Gërxhani, & O. Velthuis (red.) Sociale kaart van Nederland: over instituties en organisaties. – 2e geheel herz. dr. (pp. 11-35). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

2012

2011

 • Duyvendak, J.W. (2011) Instituties. Traditionele vormen van denken, voelen, en doen. In: P. Schnabel et al. (red.) Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen. De gammacanon. Amsterdam: Meulenhoff, pp. 190-193
 • Duyvendak, J.W. (2011) Postmoderne populisten? Over ongelijkheid en politieke cultuur. In: C. Brinkgeve, M. van den Haak, B. van Heerikhuizen, J. Heilbron & G. Kuipers (red.) Cultuur en ongelijkheid. Diemen: AMB, pp. 101-109

2010

2009

2008

2007

2006

 • Hekma, G., S. Keuzenkamp, D. Bos & J.W. Duyvendak (2006) Samenvatting en slotbeschouwing. In: S. Keuzenkamp et al. (red.) Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: SCP, pp. 221-245
 • Duyvendak, J.W., D. Bos, G. Hekma, L. Mans & F. Tabarki (2006) Van homo- en lesbozijde bekeken, het algemene beeld. In: S. Keuzenkamp et al. (red.) Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland.. Den Haag: SCP, pp. 80-110
 • Keuzenkamp, S., F. Bakker, J.W. Duyvendak & G. Hekma (2006) Zorg over acceptatie van homoseksualiteit. In: S. Keuzenkamp et al. (red.) Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: SCP, pp. 13-19
 • Duyvendak, J.W. & M. Stavenuiter (2006). ‘Genoeg gepraat’? Woorden en daden in het arbeid- en zorgdebat. In: E. Tonkens, J. Uitermark & M. Ham (red.) Handboek moraliseren. Burgerschap en ongedeelde moraal. Amsterdam: Van Gennep, pp. 81-94
 • Duyvendak, J.W. (2006). Liever de wijk dan de wetenschap. Enkele observaties over beleid, wetenschap, maakbaarheid en constructivisme. In: C. J. M. Schuyt, J. W. Duyvendak & T. Roes (red.) Werken op de grens van wetenschap en beleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, pp.27-38
 • Duyvendak, J.W. (2006) Be gay, ofwel een lichte verplichting tot vrolijkheid – Enkele observaties over het actierepertoire van de homobeweging. In: M. van der Klein & S. Wieringa (red.) Alles kon Anders: Protestrepertoires in Nederland 1965-2005. Amsterdam: Aksant, pp. 145-158
 • Duyvendak, J.W. (2006) De toekomst van beleidsonderzoek: enkele gedachten over bruikbaarheid, wetenschappelijkheid, onafhankelijkheid, normativiteit en feitelijkheid. In: G. Engbersen & I. de Haan (red.) Balans en toekomst van de sociologie. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 277-283
 • Duyvendak, J.W. & J. Uitermark (2006) De bestuurbare buurt – niet bij menging alleen. In: R. Gowricharn (red.) Falende Instituties: Negen heikele kwesties in de multiculturele samenleving. Utrecht: De Graaff, pp. 45-66

2005

2004

 • Duyvendak, J.W. , E. Baillergeau & M. Spierts (2004) Histoire et perspectives d’avenir de l’animation sociale aux Pays Bas. In : J. C. Gillet (red.) L’ animation professionnelle et volontaire dans 20 pays. Paris: L’Harmattan, pp. 161-178.
 • Duyvendak, J.W. & M. Hurenkamp (2004) Kiezen voor de kudde. In: J. W. Duyvendak & M. Hurenkamp (red.) Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. Amsterdam: Van Gennep, 2004, pp. 213-222
 • Duyvendak, J.W. & M. Hurenkamp (2004) Inleiding: Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. In: J.W. Duyvendak & M. Hurenkamp (red.) Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. Amsterdam: Van Gennep, 2004, pp. 9-17
 • Boer, N. de & J.W. Duyvendak (2004) Welzijn. In: H. Dijstelbloem, P. L. Meurs & E. K. Schrijvers (red.) Maatschappelijke dienstverlening. Een onderzoek naar vijf sectoren. Amsterdam: Amsterdan University Press, pp. 17-64

2003

 • Duyvendak, J.W. (2003) De slinger van Cohen: van terugtreden naar optreden. Het veranderende denken over maakbaarheid en overheid. In: PON-jaarboek 2003, De nieuwe maakbaarheid. Tussen opwinding en realiteit. Tilburg, PON, pp. 20-56

2002

 • Duyvendak, J.W. (2002). Paars en de herontdekking van sociale kwesties. In: I. de Haan & J. W. Duyvendak (red.) In het hart van de verzorgingstaat. De geschiedenis van het ministerie van VWS en zijn voorlopers. Zutphen: Walburg Pers, pp. 265-276
 • Duyvendak, J.W. (2002) Het einde van de goede bedoelingen. In: I. de Haan & J.W. Duyvendak (red.) In het hart van de verzorgingsstaat. De geschiedenis van het ministerie van VWS en zijn voorlopers. Zutphen: Walburg Pers, pp. 177-187
 • Duyvendak, J.W. (2002) Wilde wijken. Over natuurlijke omgevingen en het gedogen van gekte. In: G. van Oenen (red.) Ongeregelde orde: gedogen en omgang met wilde praktijken. Jaarboek Beleid en Maatschappij. Amsterdam: Boom, pp. 99-115
 • Duyvendak, J.W. & N. Boonstra (2002). Integratie in de openbare ruimte. In: H. Oosterling (red.) Interakta. Grootstedelijke reflecties over kunst en openbare ruimte. Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam

2001

 • Duyvendak, J.W. & L. Veldboer (2001) De toekomst van de multiculturele samenleving. In: J. W. Duyvendak & L. Veldboer (red. ) Meeting Point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom, pp. 181-202
 • Duyvendak, J.W. & E. Baillergeau (2001) Tussen aanpassing en ontplooiing: sociale integratie en de jeugd van toen en tegenwoordig. In: J. W. Duyvendak & L. Veldboer (red.) Meeting Point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom, pp.122-138
 • Duyvendak, J.W. & L. Veldboer (2001) Integratie en de multiculturele samenleving: over mengen, spreiden en ontmoeten. In: J. W. Duyvendak & L. Veldboer (red.) Meeting Point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom, pp. 9-28
 • Duyvendak, J.W. (2001) De maakbare migrant. In: J.E. Overdijk-Francis & H. Smeets (red.) Bij nader inzien, het integratiebeleid op afstand bekeken. Houten: BohnStafleu Van Loghum, pp. 51-62
 • Duyvendak, J.W. (2001) De Nederlandse multiculturele samenleving, drie scenario’s. In: P. Rademaker (red.) Met het oog op 2010. De toekomst van het sociale domein. Amsterdam: Uitgeverij De Balie, pp. 27-34
 • Duyvendak, J.W. (2001) Je plaats kennen, enkele kanttekeningen bij Sociaal Investeren. In: Sociaal Investeren: een tussenbalans, de oogst van 6 sessies in het uitwisselingsprogramma Sociaal Investeren. Rotterdam: SONOR

2000

 • Duyvendak, J.W. & L. Veldboer (2000) Gelijkheid en verschil in het wonen. In: M. Meindertsma (red.) Stadslab over stedelijke vernieuwing en herstructurering. Rotterdam: KEI, pp. 59-76
 • Veldboer, L. & J.W. Duyvendak (2000) De woningmarkt en de politiek van gelijke kansen: segregatie als probleem en differentiatie als gerechtvaardigde oplossing? In: R. Holtmaat (red.) De toekomst van gelijkheid: de juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijkebehandelingsnorm. Utrecht: Commissie Gelijke Behandeling/Uitgeverij Kluwer.
 • Duyvendak, J.W. & C.J.M. Schuyt (2000) De wijkaanpak en de problemen in het grotestedenbeleid. In: F. Hendriks & P. Tops (red.) Stad in Spagaat: Institutionele innovatie in het stadsbestuur. Assen: Van Gorcum
 • Duyvendak, J.W. (2000) Opbouwwerk 2000: Beeld en perspectief. In: H. Broekman, M.C. Dozy, J.W. Duyvendak & T. van der Pennen (red.) Opbouwwerk 2000: beeld en perspectief. Den Haag: LCO, pp. 167-182

1999 – 1991

 • Duyvendak, J.W. (1999) Wijsgerig perspectief op de Ware Zelf. Een speurtocht naar de wisselende betekenis van vervreemding in de naoorlogse Nederlandse filosofie. In: R. van Raak, H. Krop, W. van Bunge & H. Blom (red.) Wijsbegeerte in de twintigste eeuw. Best: Uitgeverij Damon, pp. 78-86
 • Duyvendak, J.W. (1998) De terugtredende overheid en de verspreiding van de politiek. In: P. Quarles van Ufford, F. Thomése & B. Verbeek (red.) De ideologie van de markt. De koopman tussen staat en burger. Bussum: Coutinho, pp. 149-158
 • Duyvendak, J.W. & I. de Haan (1998) Het verleden en de toekomst van de ‘brede politicologie’ in Amsterdam. In: A. Gevers (red.) Uit de zevende. Vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Spinhuis, pp. 157-171
 • Duyvendak, J. W. (1997) De maakbaarheid van de multiculturele samenleving. In: M. Hajer & F. Halsema (red.) Land in zicht. Een cultuurpolitieke visie op de ruimtelijke inrichting. Amsterdam: Bert Bakker, pp. 109-124
 • Duyvendak, J.W. (1996) Publieke filosofen in Groningen en de rest van Nederland 1975-1995. In: H. Krop, J. Ruler & A. van der Jagt (red.) Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot
  1996, pp. 311-319
 • Duyvendak, J.W. (1996) Een dubbelzinnige dood. Michel Foucault en het filosofisch leven. In: M. Karskens & J. Keulartz (red.) Foucault herdenken. Over werk en werking van Michel Foucault. Nijmegen: Damon, pp. 21-30
 • Duyvendak, J.W., A. Krouwel, A. van Kuppeveld, J. Franssen & B. Steenhorst (1994) Beweging en subcultuur in vijf West-Europese landen. In: J.W. Duyvendak (red.) De verzuiling van de homobeweging. Amsterdam: SUA, 1994, pp. 40-87
 • Duyvendak, J.W. (1994). Fear of a queer planet? In: J. W. Duyvendak (red.) De verzuiling van de homobeweging. Amsterdam: SUA, pp. 11-24
 • Duyvendak, J.W. (1994) Begrip voor een beweging. In: J. W. Duyvendak (red.) De verzuiling van de homobeweging. Amsterdam: SUA, 1994, pp. 27-39
 • Haan, I de. & J.W. Duyvendak (1993) Democratie, referendum en volksinitiatief. In: P. van Praag (red.) Een stem verder, het referendum in de lokale politiek. Amsterdam: Spinhuis, pp. 25-40
 • Duyvendak, J.W. (1992) Protest in een pacificatiedemocratie. Nieuwe sociale bewegingen en het Nederlandse politieke systeem. In: J.W. Duyvendak, H.A. van der Heijden, R. Koopmans, & L. Wijmans (red. ) Tussen verbeelding en macht. 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland. Amsterdam: SUA, pp. 39-58
 • Duyvendak, J.W. (1991) De uitdaging van de homoseksuele subcultuur. De marges van de normaliteit en de normen van de marginaliteit. In: I.C. Meijer & J.W. Duyvendak (red.) Over normaal gesproken, pp. 124-134

Buitenlandse gebeurtenissen worden in Nederland vaak een binnenlands probleem

Met Thijs van Dooremalen op StukRoodVlees In een mondialiserende wereld hebben gebeurtenissen potentieel niet alleen…

Benoemd tot lid van de KHMW

Jan Willem is benoemd tot wetenschappelijk lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Jan…

‘Milders’ en de normalisering van nativisme

Van het (zelf)beeld van Nederland als een progressief en tolerant land is weinig over nu…

Geert Wilders kán zich niet matigen

“Nativisten in de regering splijten een toch al verdeelde samenleving verder. Want het normaal worden…

Beleid zorg en welzijn: mammoettanker op drift

Mensen moeten niet meer worden gedwongen tot zelfredzaamheid en zelfregie, zegt hoogleraar Jan Willem Duyvendak…

‘Het moet in de politiek niet gaan om wie nu de ‘echte’ Nederlanders zijn en wie niet’

“De aantrekkingskracht van nativisme is dat er een verband is met de omgeving, de stad…

Debate night: Promises and Pitfalls of Liberalism.

Navigating between nostalgic nativism and hopeful realism. March 29, SPUI25 together with Amsterdam Centre for…

Terugkeer van de native: ‘echte’ of ‘onechte’ Nederlander?

‘Het boek The Return of the Native onderzoekt de terugkeer van nativisme. Auteurs Jan Willem Duyvendak en…