Dutch books, reports and edited volumes

Download publications on ResearchGate RG

 

2017

 

2015

 

2013

 • Duyvendak, J.W. , C. Bouw, K. Gerxhani, O. Velthuis (eds.) (2013). Sociale kaart van Nederland. Instituties en organisaties. Amsterdam: Boom

 

2010

 

2009

 

2008

 • Duyvendak, J.W., I. de Haan & E. Engelen (eds.) (2008). Het bange Nederland. Amsterdam: Bert Bakker

 

2007

 • Duyvendak, J.W. & M. Otto (eds.) (2007). Sociale kaart van Nederland. Over maatschappelijke instituties. Amsterdam: Boom
 • Veldboer, L., J.W. Duyvendak, R. Kleinhans & N. Boonstra (2007). In beweging brengen en richting geven. Herstructurering en sociale stijging in Hoogvliet. Hoogvliet: Plusprint
 • Veldboer, L., J.W. Duyvendak & C. Bouw (eds.) (2007). De mixfactor: integratie en segregatie in
  Nederland. Amsterdam: Boom
 • Duyvendak, J.W., G. Engbersen, M. Teeuwen & I. Verhoeven (eds.) (2007). Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt. Amsterdam: Amsterdam University Press

 

2006

 • Duyvendak, J.W. & M. Stavenuiter (eds.) (2006). Werkende vaders en zorgende mannen. Beleid en
  Maatschappij 33 (1)
 • Hurenkamp, M., E. Tonkens & J. W. Duyvendak (2006). Wat burgers bezielt. Een onderzoek naar kleinschalige burgerinitiatieven. Universiteit van Amsterdam/ NICIS Kenniscentrum Grote Steden: Den Haag
 • Duyvendak, J.W. (2006). De staat en de straat: Beleid, wetenschap en de multiculturele samenleving. Amsterdam: Boom

 

2004

 

2002

 • Haan, I. de. & J.W. Duyvendak (eds.) (2002). In het hart van de verzorgingsstaat. De geschiedenis van het ministerie van VWS en zijn voorlopers. Zutphen: Walburg Pers
 • Verplanke, L., R. Engbersen, J.W. Duyvendak, E. Tonkens & K. van Vliet (eds.) (2002). Open deuren. Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid. Utrecht: NIZW/Verwey-Jonker Instituut

 

2001

 • Duyvendak, J.W. & L. Veldboer (eds.) (2001). Meeting Point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom

 

2000

 • Duyvendak, J.W., H. Broekman, M.C. Dozy & T. van der Pennen (2000). Opbouwwerk 2000: beeld en perspectief. Den Haag: LCO
 • Duyvendak, J.W., T. Sunier, S. Sahorso & F. Steijlen (eds.) (2000). Emancipatie en subcultuur, sociale bewegingen in België en Nederland. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek
 • Kleinhans, R., L. Veldboer en J.W. Duyvendak (2000). Integratie door differentiatie? Een onderzoek naar de effecten van gemengd bouwen. VROM nr. 13513/171

 

1999

 • Duyvendak, J.W. (1999). De planning van ontplooiing. Wetenschap, politiek en de maakbare samenleving . ‘s Gravenhage: Sdu Uitgevers

 

1997

 • Duyvendak, J.W. & I. de Haan (eds.) (1997). Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Duyvendak, J.W. (1997). Het belang van derden. Over opbouwwerk, sociale cohesie en multiculturaliteit. Den Haag: Dr. Gradus Hendriks Stichting. (Inaugural lecture)
 • Duyvendak, J.W. (1997). Waar blijft de politiek? Essays over paarse politiek, maatschappelijk middenveld en sociale cohesie. Amsterdam: Boom

 

1994 – 1992

 • Duyvendak, J.W. (ed.) (1994). De verzuiling van de homobeweging. Amsterdam: SUA
 • Duyvendak, J.W. , R. Koopmans, H. A. van der Heijden, & I. Wijmans (eds.) (1992). Tussen verbeelding en macht. 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland. Amsterdam: SUA

‘Dit land is nog nooit zo klef geweest’

‘Dit land is nog nooit zo klef geweest’, Nederlands Dagblad,  29 december 2017

‘Je thuis voelen in de samenleving is veel te ambitieus’

Interview in Studium Generale Magazine #11 in de serie ‘Tegen de stroom in’. Hier online…

Ook in de zorg is ‘thuis’ een magische belofte geworden

  “Onder de noemer Is nabij beter? organiseert de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) vandaag een…

‘Nederland is helemaal niet meer tolerant’

Interview in Folia. ‘Er is geen reden tot paniek, en toch is er paniek.’ Vanuit…

Zolang Henk en Ingrid zich maar thuis voelen.

Vandaag in NRC Handelsblad. “Daar stond-ie dan: de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer. Veel…

Dadels en genderneutraliteit

Bij de recente discussies over genderneutrale kleding bij de HEMA moet ik vaak terugdenken aan…

Thuis is niet meer wat het is geweest

‘Politici als Thierry Baudet beweren dat Nederland een ‘ziekelijke afkeer’ koestert tegen eigen gewoonten en…

‘Je thuis voelen is een obsessie geworden’

  Interview in dagblad Trouw naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Thuis. Het…

Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving

Nieuw boek verschenen bij Amsterdam University Press. ‘In Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving…