Dutch books, reports and edited volumes

Download publications on ResearchGate RG

 

2015

 

2013

 • Duyvendak, J.W. , C. Bouw, K. Gerxhani, O. Velthuis (eds.) (2013). Sociale kaart van Nederland. Instituties en organisaties. Amsterdam: Boom

 

2010

 

2009

 

2008

 • Duyvendak, J.W., I. de Haan & E. Engelen (eds.) (2008). Het bange Nederland. Amsterdam: Bert Bakker

 

2007

 • Duyvendak, J.W. & M. Otto (eds.) (2007). Sociale kaart van Nederland. Over maatschappelijke instituties. Amsterdam: Boom
 • Veldboer, L., J.W. Duyvendak, R. Kleinhans & N. Boonstra (2007). In beweging brengen en richting geven. Herstructurering en sociale stijging in Hoogvliet. Hoogvliet: Plusprint
 • Veldboer, L., J.W. Duyvendak & C. Bouw (eds.) (2007). De mixfactor: integratie en segregatie in
  Nederland. Amsterdam: Boom
 • Duyvendak, J.W., G. Engbersen, M. Teeuwen & I. Verhoeven (eds.) (2007). Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt. Amsterdam: Amsterdam University Press

 

2006

 • Duyvendak, J.W. & M. Stavenuiter (eds.) (2006). Werkende vaders en zorgende mannen. Beleid en
  Maatschappij 33 (1)
 • Hurenkamp, M., E. Tonkens & J. W. Duyvendak (2006). Wat burgers bezielt. Een onderzoek naar kleinschalige burgerinitiatieven. Universiteit van Amsterdam/ NICIS Kenniscentrum Grote Steden: Den Haag
 • Duyvendak, J.W. (2006). De staat en de straat: Beleid, wetenschap en de multiculturele samenleving. Amsterdam: Boom

 

2004

 

2002

 • Haan, I. de. & J.W. Duyvendak (eds.) (2002). In het hart van de verzorgingsstaat. De geschiedenis van het ministerie van VWS en zijn voorlopers. Zutphen: Walburg Pers
 • Verplanke, L., R. Engbersen, J.W. Duyvendak, E. Tonkens & K. van Vliet (eds.) (2002). Open deuren. Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid. Utrecht: NIZW/Verwey-Jonker Instituut

 

2001

 • Duyvendak, J.W. & L. Veldboer (eds.) (2001). Meeting Point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom

 

2000

 • Duyvendak, J.W., H. Broekman, M.C. Dozy & T. van der Pennen (2000). Opbouwwerk 2000: beeld en perspectief. Den Haag: LCO
 • Duyvendak, J.W., T. Sunier, S. Sahorso & F. Steijlen (eds.) (2000). Emancipatie en subcultuur, sociale bewegingen in België en Nederland. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek
 • Kleinhans, R., L. Veldboer en J.W. Duyvendak (2000). Integratie door differentiatie? Een onderzoek naar de effecten van gemengd bouwen. VROM nr. 13513/171

 

1999

 • Duyvendak, J.W. (1999). De planning van ontplooiing. Wetenschap, politiek en de maakbare samenleving . ‘s Gravenhage: Sdu Uitgevers

 

1997

 • Duyvendak, J.W. & I. de Haan (eds.) (1997). Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Duyvendak, J.W. (1997). Het belang van derden. Over opbouwwerk, sociale cohesie en multiculturaliteit. Den Haag: Dr. Gradus Hendriks Stichting. (Inaugural lecture)
 • Duyvendak, J.W. (1997). Waar blijft de politiek? Essays over paarse politiek, maatschappelijk middenveld en sociale cohesie. Amsterdam: Boom

 

1994 – 1992

 • Duyvendak, J.W. (ed.) (1994). De verzuiling van de homobeweging. Amsterdam: SUA
 • Duyvendak, J.W. , R. Koopmans, H. A. van der Heijden, & I. Wijmans (eds.) (1992). Tussen verbeelding en macht. 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland. Amsterdam: SUA

Member International Editorial Board Journal of Sociology

Jan Willem Duyvendak is now a member of the International Editorial Board of the Journal of…

Weg met het hokje ‘m/v’

Wie wordt er gekwetst als je zegt ‘beste aanwezigen’? #genderneutraal aanspreken is belangrijk en kent…

Executive Committee Chair CES

  Jan Willem Duyvendak is new Executive Committee Chair at the Council for European Studies…

‘Verzorgingsstaten maken mensen solidair’

De belangrijkste zin in de fraaie oratie van Monique Kremer is, wat mij betreft, ‘Verzorgingsstaten…

The “migrant with poor prospects”: racialized intersections of class and culture in Dutch civic integration debates

Saskia Bonjour & Jan Willem Duyvendak in Ethnic and Racial Studies (open access) KEYWORDS: Civic…

Understanding governmental activism

Imrat Verhoeven & Jan Willem Duyvendak in Social Movement Studies (open access) This article seeks…

Becoming (more) Dutch as medical recommendations: how understandings of national identity enter the medical practice of hymenoplasty consultations

Sherria Ayuandini & Jan Willem Duyvendak in Nations and Nationalism, doi: 10.1111/nana.12329. This article looks…

Waarom de formatie wel stuk móest lopen

Dat de formatie is afgeketst op migratie zegt vooral iets over het zelfbeeld van de…

Sociologie als oplossing

…of als probleem. “Geïnspireerd door Karl Jaspers Die geistige Situation der Zeit (1931) riep Jürgen…