Dutch books, reports and edited volumes

Download publications on ResearchGate RG

 

2017

 

2015

 

2013

 • Duyvendak, J.W. , C. Bouw, K. Gerxhani, O. Velthuis (eds.) (2013). Sociale kaart van Nederland. Instituties en organisaties. Amsterdam: Boom

 

2010

 

2009

 

2008

 • Duyvendak, J.W., I. de Haan & E. Engelen (eds.) (2008). Het bange Nederland. Amsterdam: Bert Bakker

 

2007

 • Duyvendak, J.W. & M. Otto (eds.) (2007). Sociale kaart van Nederland. Over maatschappelijke instituties. Amsterdam: Boom
 • Veldboer, L., J.W. Duyvendak, R. Kleinhans & N. Boonstra (2007). In beweging brengen en richting geven. Herstructurering en sociale stijging in Hoogvliet. Hoogvliet: Plusprint
 • Veldboer, L., J.W. Duyvendak & C. Bouw (eds.) (2007). De mixfactor: integratie en segregatie in
  Nederland. Amsterdam: Boom
 • Duyvendak, J.W., G. Engbersen, M. Teeuwen & I. Verhoeven (eds.) (2007). Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt. Amsterdam: Amsterdam University Press

 

2006

 • Duyvendak, J.W. & M. Stavenuiter (eds.) (2006). Werkende vaders en zorgende mannen. Beleid en
  Maatschappij 33 (1)
 • Hurenkamp, M., E. Tonkens & J. W. Duyvendak (2006). Wat burgers bezielt. Een onderzoek naar kleinschalige burgerinitiatieven. Universiteit van Amsterdam/ NICIS Kenniscentrum Grote Steden: Den Haag
 • Duyvendak, J.W. (2006). De staat en de straat: Beleid, wetenschap en de multiculturele samenleving. Amsterdam: Boom

 

2004

 

2002

 • Haan, I. de. & J.W. Duyvendak (eds.) (2002). In het hart van de verzorgingsstaat. De geschiedenis van het ministerie van VWS en zijn voorlopers. Zutphen: Walburg Pers
 • Verplanke, L., R. Engbersen, J.W. Duyvendak, E. Tonkens & K. van Vliet (eds.) (2002). Open deuren. Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid. Utrecht: NIZW/Verwey-Jonker Instituut

 

2001

 • Duyvendak, J.W. & L. Veldboer (eds.) (2001). Meeting Point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom

 

2000

 • Duyvendak, J.W., H. Broekman, M.C. Dozy & T. van der Pennen (2000). Opbouwwerk 2000: beeld en perspectief. Den Haag: LCO
 • Duyvendak, J.W., T. Sunier, S. Sahorso & F. Steijlen (eds.) (2000). Emancipatie en subcultuur, sociale bewegingen in België en Nederland. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek
 • Kleinhans, R., L. Veldboer en J.W. Duyvendak (2000). Integratie door differentiatie? Een onderzoek naar de effecten van gemengd bouwen. VROM nr. 13513/171

 

1999

 • Duyvendak, J.W. (1999). De planning van ontplooiing. Wetenschap, politiek en de maakbare samenleving . ‘s Gravenhage: Sdu Uitgevers

 

1997

 • Duyvendak, J.W. & I. de Haan (eds.) (1997). Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Duyvendak, J.W. (1997). Het belang van derden. Over opbouwwerk, sociale cohesie en multiculturaliteit. Den Haag: Dr. Gradus Hendriks Stichting. (Inaugural lecture)
 • Duyvendak, J.W. (1997). Waar blijft de politiek? Essays over paarse politiek, maatschappelijk middenveld en sociale cohesie. Amsterdam: Boom

 

1994 – 1992

 • Duyvendak, J.W. (ed.) (1994). De verzuiling van de homobeweging. Amsterdam: SUA
 • Duyvendak, J.W. , R. Koopmans, H. A. van der Heijden, & I. Wijmans (eds.) (1992). Tussen verbeelding en macht. 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland. Amsterdam: SUA

‘Iedereen is een beetje socioloog geworden’

INTERVIEW Sociale Vraagstukken: Jan Willem Duyvendak en Godfried Engbersen over de Nederlandse sociologie – ‘Iedereen is een…

Het verlangen naar vijftig tinten grijs

“Een nieuwe lente en een nieuw geluid: Ik wil dat dit lied klinkt als een…

Links economisme

“Als zwarte activisten, queer Muslims of feministes hyperreflexief voor hun rechten opkomen, worden ze recentelijk…

‘Deze socioloog zet je aan het denken over wat thuis is.’

In gesprek met Lex Bohlmeijer op de Correspondent. “Wat is er toch aan de hand…

Call voor inzendingen: de prijs voor publieke sociologie 2018

De Nederlandse Sociologische Vereniging en Sociale Vraagstukken reiken in 2018 een nieuwe prijs uit: de…

Links en identiteitspolitiek: antwoord aan Engelen

In zijn economiecolumn in De Groene van 1 februari stelt Ewald Engelen dat links te…

Blaming the victim

Ja hoor, het is weer de schuld van de vrouw, de homo en de migrant.…

The Rise of Nativism in Europe

“Although published in 1955 with the United States between 1860 and 1925 as its object…

‘Dit land is nog nooit zo klef geweest’

‘Dit land is nog nooit zo klef geweest’, Nederlands Dagblad,  29 december 2017