Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving

Nieuw boek verschenen bij Amsterdam University Press.

‘In Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving gaat Jan Willem Duyvendak in op verschillende aspecten van ons thuisgevoel. Hij betoogt dat veel van onze conflicten, frustraties én het populistische ressentiment voortkomen uit de gedachte dat we een recht hebben op thuisgevoel. Door de politisering en de grenzeloze populariteit van thuis’ raken we echter alleen maar verder van huis.

Thuis is in de mode. We zien het in de media, waar Ikea-reclames en romantische speelfilms ons eraan herinneren dat er geen plek is zoals thuis, we lezen het in de pamfletten van politieke partijen, die stellen dat ‘iedereen zich thuis moet voelen in Nederland’, en we zien het om ons heen: iedereen probeert zich een thuis te maken, in huis, in de wijk, in de stad en in de natie. En de politiek steunt burgers daar nadrukkelijk bij. Burgers moeten integreren, elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen en identificeren met buurt, stad en land. Thuisvoelen is niet vrijblijvend, thuisvoelen is noodzakelijk en moet.’  Lees meer

New NIAS Director

Jan Willem Duyvendak will become the new director of the Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) on 1 January 2018. Duyvendak will combine his work as Distinguished Research Professor of Sociology at the University of Amsterdam with his new position. He succeeds Theo Mulder, who has served as the interim director of NIAS since 1 January 2017.

Read more on the website of NIAS-KNAW,


NIAS-KNAW is an institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences and offers residential fellowships of three, five or ten months to individuals and groups of researchers. It provides a place to think, study and write, and the opportunity to interact with colleagues from around the world.

 

Het eenmalig veroordelen van Buma’s Schoo-lezing is niet genoeg

Artikel met Tamar de Waal op groene.nl

“De stofwolken na de H.J. Schoo-lezing van Sybrand Buma op 4 september lijken neergedaald. Kort samengevat stelde Buma dat de waarden van gelijkheid en vrijheid niet de fundamenten van onze samenleving zijn; dat Nederland in essentie nog steeds een christelijk land is en dat we moeten terugkeren naar onze tradities en cultuur; dat ‘de gewone Nederlander’ bedrogen en in de steek is gelaten door de elite en migranten; en dat een verlichte Islam een ‘ijdele hoop’ is gebleken.”

Lees verder op groene.nl

Feeling at home and the “return of the native”

Within the 5th edition of the International Summer School in Ethnography (University of Trento, Sept. 12 2017), Jan Willem Duyvendak (University of Amsterdam) has given a lecture on the politicization of “home” in the Dutch (and European) public debate, on feeling at home and on the ambivalence of “progressive nativism”.

Via HOMInG

Member International Editorial Board Journal of Sociology

Jan Willem Duyvendak is now a member of the International Editorial Board of the Journal of Sociology.

Journal of Sociology is the official journal of The Australian Sociological Association. It carries peer refereed articles of sociological research and theory on issues of interest to Australian sociology and aims to promote dialogue and exchange between Australian sociologists and the international community of sociology.

‘Verzorgingsstaten maken mensen solidair’

De belangrijkste zin in de fraaie oratie van Monique Kremer is, wat mij betreft, ‘Verzorgingsstaten maken mensen solidair’. Solidariteit is dus niet iets wat som‐ mige mensen wel hebben of voelen en anderen niet. Het is de context die maakt of mensen wel of niet solidair handelen. Burgers zijn in verzorgingsstaten solidair met volstrekte onbekenden, vandaar dat we wel spreken van anonieme solidari‐ teit. Voor sommigen (vooral veel economen) is dat een onbegrijpelijk mirakel, maar Kremer weet zich in goed gezelschap van sociologen die hebben laten zien hoe verzorgingsstaten ‘werken’: mensen hoeven zich niet a priori verbonden te weten, noch hoeven ze andere burgers bij voorbaat als gelijkgezinden te herken‐ nen, maar door de werking van de verzorgingsstaat worden burgers medeburgers. Ze blijven weliswaar anonieme anderen, maar ook daarmee kun je je voldoende verbonden weten om zonder veel weerstand grote delen van je salaris af te dragen aan premies en belastingen, in ruil voor zekerheid. Lees verder.