Het verwaarloosde geluk van een voorspelbaar dagelijks leven

Niet de gewone man, maar het gewone leven moet in politiek Den Haag leidend zijn, schrijven Menno Hurenkamp en ik vandaag in NRC

De coronacrisis leert ons dat het gewone geen sociale categorie is, geen mal waar je mensen in kunt drukken, maar een omgangsvorm. We voelen nu wat het verwaarloosde geluk van een voorspelbaar dagelijks leven inhoudt. Het gewone, dat is zonder vrees naar werk of vrienden kunnen. Geen stress over hoe dichtbij mensen komen staan op straat, en of je wel bij je zieke moeder langs kan. Ongetwijfeld zijn onze industriële leefwijze en reislustige cultuur mede debet aan de verspreiding van het virus, maar het gevolg van Covid-19 zou moeten zijn dat we het gewone herwaarderen als wat het daadwerkelijk is: wat mensen dagelijks onder elkaar doen en wat mensen bindt. Lees via nrc.nl

Maak van het integratiedebat geen drama

Artikel in S&D

Twintig jaar geleden lieten Paul Scheffer (Het multiculturele drama) en Felix Rottenberg (De Akbarstraat) het debat over integratie ontvlammen. Nu, twee decennia later, komen ze allebei met een ‘update’. Jan Willem Duyvendak meent dat beide opiniemakers zich rond 2000 gedroegen als drama queens. ‘Rottenberg lijkt geleerd te hebben van de afgelopen twintig jaar, Paul Scheffer is hardleerser.’

Klik op de afbeelding voor het artikel op wbs.nl

The nation under threat: secularist, racial and populist nativism in the Netherlands

Open access article in Patterns of Prejudice by Josip Kešić & Jan Willem Duyvendak.

“Right-wing discourses and issues of belonging and collective identity in Europe’s political and public spheres are often analysed in terms of Islamophobia, racism and populism. While acknowledging the value of these concepts, Kešić and Duyvendak argue that these discourses can be better understood through the logic of nativism. Their article opens with a conceptual clarification of nativism, which they define as an intense opposition to an internal minority that is seen as a threat to the nation due to its ‘foreignness’. This is followed by the analysis of nativism’s three subtypes: secularist nativism, problematizing particularly Islam and Muslims; racial nativism, problematizing black minorities; and populist nativism, problematizing ‘native’ elites. The authors show that the logic of nativism offers the advantages of both analytical precision and scope. The article focuses on the Dutch case as a specific illustration of a broader European trend.”

Read the open access article on Taylor & Francis online

Super-Diversity in Everyday Life

The special issue in Ethnic and Racial Studies 42(1) is now also published as a hardback.

“Presenting several in-depth studies, this book explores how super-diversity operates in every-day relations and interactions in a variety of urban settings in Western Europe and the United States.

The contributors raise a broad range of questions about the nature and effects of super-diversity. They ask if a quantitative increase in demographic diversity makes a qualitative difference in how diversity is experienced in urban neighborhoods, and what are the consequences of demographic change when people from a wide range of countries and social backgrounds live together in urban neighborhoods. The question at the core of the book is to what extent, and in what contexts, super-diversity leads to either the normalization of diversity or to added hostility towards and amongst those in different ethnic, racial, and religious groups. In cases where there is no particular ethno-racial or religious majority, are certain long-established groups able to continue to exert economic and political power, and is this continued economic and political dominance actually often facilitated by super-diversity?

With contributions from a number of European countries as well as the USA, this book will be of interest to researchers studying contemporary migration and ethnic diversity. It will also spark discussion amongst those focusing on multiculturalism in urban environments. This book was originally published as a special issue of Ethnic and Racial Studies.

Een filosoof aan de wandel: onderzoek naar het alledaagse

Bespreking van Thuis van Pieter Hoexum in de Nederlandse Boekengids

Zijn de dingen die we ‘gewoon’ vinden wel zo gewoon, hoe kunnen we het alledaagse filosofisch bevragen, en wat hebben we daar eigenlijk aan? Jan Willem Duyvendak bespreekt Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse van Pieter Hoexum en onderzoekt wat er zo gewoon en tegelijkertijd zo bijzonder is aan thuisgevoel.

De beschouwing is vrij te lezen op de website van dNBg tot 11 oktober

On Slow Science

Opening Speech of the Academic Year 2019/20 at NIAS

Slow science is not about doing the same thing at a slower pace. No, it is about creating conditions that allow vital aspects of research to flourish: space to ask new questions, to uncover and reconsider assumptions, to doubt,” argued Rector Jan Willem Duyvendak during the Opening of the Academic Year 2019/20 in his celebration of slow science. “The gap between universities on the one hand and institutes such as NIAS on the other hand, has become too wide. Read more