Participate! Portraits of Cities and Citizens in Action

Boekpresentatie 10 juni, Pakhuis de Zwijger

Resultaten van vijf jaar onderzoek naar participatie en stedelijke ontwikkeling

Participate! Portraits of Cities and Citizens in Action is een inleiding tot de complexe wereld van de stadsontwikkeling, identiteit en participatie. In het boek wordt uitgelegd hoe in het zelfbeeld van steden resoneert in hun benadering van de stadsontwikkeling. De basis van dit R-Link project bestaat uit zes portretten van Europese steden: Berlijn, Hamburg, Parijs, Lyon, Amsterdam en Groningen.

Over de conclusies gaan de auteurs in gesprek met de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink die zich inzet voor meer en nieuwe vormen van democratisering. En met econoom en stedelijk strateeg Najah Aouaki, die strijdt voor een inclusievere stad. Info & aanmelden

Conference on Studies of Belonging

‘Mapping Belonging as a field of study, Establishing future networks’

#NIASConference, 9 JUNE – 11 JUNE 2021, Online

We at the Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) invite you to join us during this three day interdisciplinary working conference, where we will collaboratively sketch the landscape of Belonging as an academic and artistic field, with the aim to set up a research agenda and future interdisciplinary and international collaborations on this topic. https://www.niasconference.nl/

Benoemd tot KNAW lid

Jan Willem Duyvendak is verkozen tot lid van de KNAW. Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW telt circa vijfhonderdvijftig leden. Een lidmaatschap is voor het leven. Op maandag 13 september worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd. Lees meer

Het verwaarloosde geluk van een voorspelbaar dagelijks leven

Niet de gewone man, maar het gewone leven moet in politiek Den Haag leidend zijn, schrijven Menno Hurenkamp en ik vandaag in NRC

De coronacrisis leert ons dat het gewone geen sociale categorie is, geen mal waar je mensen in kunt drukken, maar een omgangsvorm. We voelen nu wat het verwaarloosde geluk van een voorspelbaar dagelijks leven inhoudt. Het gewone, dat is zonder vrees naar werk of vrienden kunnen. Geen stress over hoe dichtbij mensen komen staan op straat, en of je wel bij je zieke moeder langs kan. Ongetwijfeld zijn onze industriële leefwijze en reislustige cultuur mede debet aan de verspreiding van het virus, maar het gevolg van Covid-19 zou moeten zijn dat we het gewone herwaarderen als wat het daadwerkelijk is: wat mensen dagelijks onder elkaar doen en wat mensen bindt. Lees via nrc.nl

Maak van het integratiedebat geen drama

Artikel in S&D

Twintig jaar geleden lieten Paul Scheffer (Het multiculturele drama) en Felix Rottenberg (De Akbarstraat) het debat over integratie ontvlammen. Nu, twee decennia later, komen ze allebei met een ‘update’. Jan Willem Duyvendak meent dat beide opiniemakers zich rond 2000 gedroegen als drama queens. ‘Rottenberg lijkt geleerd te hebben van de afgelopen twintig jaar, Paul Scheffer is hardleerser.’

Klik op de afbeelding voor het artikel op wbs.nl