PhDs

PhD students under my supervision

  • Christof, Karin, ‘Practices of Citizens in Built Environments’.
  • Dai, Jingjie, on LGBTI sub-Saharan African migrants in Morocco
  • Hoijtink, Marc, ‘Professionaliteit en alledaags verzet van sociaal werkers in een veranderende verzorgingsstaat’.
  • Pelivan Cemgil, Gozde, ‘The Making and Remaking of a Social Movement: Space, Diversity and the Gezi Movement in Turkey’.
  • Riffi, Emran, ‘Groeien door sport: De rol van het pedagogisch klimaat op de sportvereniging bij de bevordering van sociale inclusie van jeugdigen’.
  • Vrieler, Pieter, ‘Non-state organizations, local governments and irregular migrants.’
  • Wetering, Simone van de, ‘The governance of inclusion in urban spaces’.

Graduates

Buitenlandse gebeurtenissen worden in Nederland vaak een binnenlands probleem

Met Thijs van Dooremalen op StukRoodVlees In een mondialiserende wereld hebben gebeurtenissen potentieel niet alleen…

Benoemd tot lid van de KHMW

Jan Willem is benoemd tot wetenschappelijk lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Jan…

‘Milders’ en de normalisering van nativisme

Van het (zelf)beeld van Nederland als een progressief en tolerant land is weinig over nu…

Geert Wilders kán zich niet matigen

“Nativisten in de regering splijten een toch al verdeelde samenleving verder. Want het normaal worden…

Beleid zorg en welzijn: mammoettanker op drift

Mensen moeten niet meer worden gedwongen tot zelfredzaamheid en zelfregie, zegt hoogleraar Jan Willem Duyvendak…

‘Het moet in de politiek niet gaan om wie nu de ‘echte’ Nederlanders zijn en wie niet’

“De aantrekkingskracht van nativisme is dat er een verband is met de omgeving, de stad…

Debate night: Promises and Pitfalls of Liberalism.

Navigating between nostalgic nativism and hopeful realism. March 29, SPUI25 together with Amsterdam Centre for…

Terugkeer van de native: ‘echte’ of ‘onechte’ Nederlander?

‘Het boek The Return of the Native onderzoekt de terugkeer van nativisme. Auteurs Jan Willem Duyvendak en…