PhDs

PhD students under my supervision

 • Christof, Karin, ‘Practices of Citizens in Built Environments’.
 • Dai, Jingjie, on LGBTI sub-Saharan African migrants in Morocco
 • Hoijtink, Marc, ‘Professionaliteit en alledaags verzet van sociaal werkers in een veranderende verzorgingsstaat’.
 • Jolivet, Dominique, ‘Revisiting the role of welfare in migration. The case of Moroccan migration towards Europe’
 • Olthof, Jaap, ‘Illusies van inclusie? Een radicaal-democratisch prspectief op dagelijkse praktijken van burgerschap van mensen met LVB’
 • Pelivan Cemgil, Gozde, ‘The Making and Remaking of a Social Movement: Space, Diversity and the Gezi Movement in Turkey’.
 • Riffi, Emran, ‘Groeien door sport: De rol van het pedagogisch klimaat op de sportvereniging bij de bevordering van sociale inclusie van jeugdigen’.
 • Swiebel, Joke, ‘Homoseksualiteit in de Nederlandse wetgeving – een symbolische kwestie?’
 • Teernstra, Livia, ‘Structural dynamics through the lens of rich network data’.
 • Vrieler, Pieter, ‘Non-state organizations, local governments and irregular migrants.’
 • Wetering, Simone van de, ‘The governance of inclusion in urban spaces’.

Graduates

Debate night: Promises and Pitfalls of Liberalism.

Navigating between nostalgic nativism and hopeful realism. March 29, SPUI25 together with Amsterdam Centre for…

Terugkeer van de native: ‘echte’ of ‘onechte’ Nederlander?

‘Het boek The Return of the Native onderzoekt de terugkeer van nativisme. Auteurs Jan Willem Duyvendak en…

Terugkijken: 360 graden Movisie Talk aflevering 6: maatwerk, een luxe of noodzaak?

“Is maatwerk een hoerawoord geworden dat het moeilijk maakt om over gelijkheid te spreken? Dat…

De vele gedaanten van ‘de gewone man’ in Nederland, die steeds vaker een migrant is

Politicoloog Menno Hurenkamp en socioloog Jan Willem Duyvendak ontleedden ‘de gewone man’ in Nederland. Ze…

De kloof tussen Amsterdam en het platteland is kleiner dan ooit, zeggen deze sociologen

‘De gewone man’ wordt volop gebruikt in het publieke en het politieke debat, zonder dat…

De gewone man is geliefd, gehaat, bespot en omarmd

De gewone man maakt een opmerkelijke comeback in deze populistische dagen. Een kleine begripsgeschiedenis laat…

De macht der gewoonte. Populisme in de polder.

In De macht der gewoonte zetten Menno Hurenkamp en Jan Willem Duyvendak vraagtekens bij de…

Jan Willem Duyvendak elected to the Academy of Arts and Sciences

UvA professors Jan Willem Duyvendak and Beate Roessler have been elected members of the prestigious…

Fransen bedrijven geopolitiek, Nederland houdt het liever bij het binnenland

Bij grote internationale gebeurtenissen willen Fransen optreden; politici hier richten zich op het eigen land,…