Professional publications

2023

2022

  • Hurenkamp, M. & J.W. Duyvendak (2022), Tussen superdiversiteit en nativisme, Socialisme & Democratie, no. 6, 23-27.
  • Duyvendak, J.W. & M. Hurenkamp (2022), De gewone man is best progressief. De Helling, no. 4, pp. 18-21.
  • Hurenkamp, M. & J.W. Duyvendak (2022) Tegen maatwerk, Sociale Vraagstukken, 6 oktober

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2005

2002<

  • Duyvendak, J.W. (2002) Buigen voor burgers. Opbouwwerk en maatschappelijk werk verliezen sociale context uit het oog. Tijdschrift voor de Sociale Sector 56 (1)
  • Duyvendak, J.W. & M. Spierts (2002) Een ongemakkelijke pacificatie. Professionele verlegenheid bij verscherpte verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen. Tijdschrift voor de Sociale Sector 56 (11)
  • Tonkens. E. en J.W. Duyvendak (2001) ‘Meten in de welzijnssector. Interview met Walter Etty en Frans Leeuw over accountability.’ TSS Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg 55 nr.12, 30-35
  • Duyvendak, J.W., J. Schuster & E.N. Baillergeau (2000) Nederland en zijn omgang met marginalen. Tijdschrift voor de Sociale Sector 54(7)