Tag Archive for domesticatie

Buitenlandse gebeurtenissen worden in Nederland vaak een binnenlands probleem

Met Thijs van Dooremalen op StukRoodVlees

In een mondialiserende wereld hebben gebeurtenissen potentieel niet alleen impact in het land waar ze plaatsvinden, maar ook ver daarbuiten. De oorlog tussen Israël en Hamas is hiervan een uitgesproken voorbeeld. Die leidt tot talloze debatten, die niet alleen betrekking hebben op de situatie ‘daar’, maar ook op die ‘hier’, zoals over oprukkend antisemitisme.

Dit fenomeen wordt ‘domesticatie’ genoemd. In een recent gepubliceerd artikel vragen wij ons af in hoeverre hierin patronen zichtbaar zijn: verschilt de mate van domesticatie van buitenlandse gebeurtenissen tussen landen? Hiervoor hebben we Franse en Nederlandse media onder de loep genomen. We wilden weten in hoeverre kranten in beide landen vier uiteenlopende gebeurtenissen die zich in de 21e eeuw hebben voorgedaan domesticeerden: 9/11, de tsunami in Zuidoost-Azië uit 2004, de Arabische Lente en de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president.
Lees verder