Zijn kleinere concepten niet een veel groter probleem?

soc15xx_cover_voorstel6Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven is een mooi én moeilijk boek. Het is mooi, omdat Willem Schinkel een geleerd boek heeft geschreven. Het getuigt van, zoals hij zelf – met iets te veel bescheidenheid – zegt, ‘geleerde onwetend‐ heid.’ Het is een geleerd boek in de letterlijke zin: we kunnen er veel van leren, we worden wijzer van Schinkels belezenheid en zijn vermogen om ons mee te voeren in daarvoor ongekende werelden. Het is ook een mooi en belangrijk boek, omdat hij ons laat zien dat er geen tegenstelling bestaat tussen ‘alledaagsheid’ en ‘abstracties’, maar dat we in en met ‘alledaagse abstracties’ leven, bijvoorbeeld wanneer we concepten gebruiken als ‘samenleving’, ‘maatschappij’, ‘individu’ of ‘moderniteit’.

Lees het artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *